FAQ Keuze van het betaalmerk

Door een aanpassing in de Europese wetgeving hebben consumenten vanaf 9 juni 2016 het recht om bij een elektronische betaling te kiezen met welk betaalmerk ze de betaling wensen uit te voeren. Deze regelgeving is enkel van toepassing bij betalingen met kaarten waarop twee betaalmerken voorkomen, zoals Bancontact en Maestro of Bancontact en V PAY.

Vaak gestelde vragen

 

Waar gaat het om?

De Europese wetgeving (EU-verordening 2015/751) die van kracht is sinds 9 juni 2016 geeft consumenten het recht om te betalen met het merk (of betaalschema) dat ze verkiezen. Deze merkkeuze geldt wanneer twee verschillende merken aanwezig zijn op de betaalkaart van de kaarthouder, en op de terminal van de handelaar. Handelaars kunnen een bepaald merk op de terminal preselecteren, maar de kaarthouder moet de mogelijkheid hebben om deze keuze te herroepen en te betalen met het merk dat zijn voorkeur heeft. Betaalschema's, uitgevers, acquirers, verwerkers en terminalleveranciers mogen de keuze van het merk niet opleggen

 

Wat zijn kaarten met twee merken?

 

Kaarten met twee merken zijn kaarten waarbij er op één betaalkaart twee merken staan. Betaalkaarten met twee merken die momenteel in België worden gebruikt, zijn die met de combinatie Bancontact - Maestro, en - in de nabije toekomst - Bancontact - V PAY.

Wanneer een kaarthouder aan een betrokken handelaar (zie details hieronder) vraagt om te betalen met een bepaald merk, moet deze handelaar in staat zijn om die mogelijkheid aan te bieden. Bijgevolg moeten de betrokken handelaars hun terminal kunnen bedienen op een manier die de merkkeuze mogelijk maakt.

Welke zijn de betrokken handelaars?

 

De oplossing geldt voor handelaars die aan alle drie onderstaande criteria voldoen:

 1. De handelaar heeft een bemande terminal (dus geen parkeerterreinen, tankstations, enz.).

 Bemande terminals zijn terminals die bediend worden door een fysiek persoon. 
 

 1. De handelaar aanvaardt Bancontact EN Maestro en/of Bancontact EN V PAY als betaalmiddel.
  Een handelaar die bijvoorbeeld ENKEL Bancontact accepteert, zal niet in staat zijn om betalingen met een ander betaalmerk te bieden, en kan dus geen merkkeuze aan zijn klanten aanbieden.
  Handelaars die enkel Bancontact aanbieden, worden door de nieuwe wetgeving dus niet verplicht om Maestro en/of V PAY aan te bieden; dit blijft hun eigen commerciële keuze. 
 2. De handelaar maakt geen gebruik van een geïntegreerd kassasysteem (de zogenaamde ‘alleenstaande' terminals)
   Handelaars die geen gebruik maken van een geïntegreerd kassasysteem zijn verplicht om de keuze van de kaarthouder te respecteren, wanneer deze vraagt om met het merk van haar/zijn voorkeur te betalen, én moeten hun terminal kunnen bedienen op een manier die de merkkeuze mogelijk maakt. 
   
  Wanneer een handelaar echter wél gebruikmaakt van een geïntegreerd kassasysteem, én in staat is om zijn elektronische kassa aan te passen, kan hij de kaarthouders de mogelijkheid bieden om te betalen met het merk van hun keuze. 
   
  Wanneer een handelaar gebruikmaakt van een geïntegreerd kassasysteem, maar niet in staat is om zijn elektronische kassa aan te passen (bijvoorbeeld omdat dit een extra investering vraagt), dan hoeft die handelaar de merkkeuze niet aan te bieden.

Samengevat:

 • Handelaars met een bemande terminal; EN
 • zonder geïntegreerd kassasysteem; EN
 • die Bancontact EN Maestro en/of Bancontact EN VPAY op de terminal kunnen aanvaarden,

moeten:

 • de merkkeuze van de kaarthouder respecteren wanneer deze hierom vraagt;
 • hun terminal kunnen bedienen op een manier die de merkkeuze mogelijk maakt.

 

Gelden er specifieke regels voor geïntegreerde kassa's?

 

Wanneer een handelaar een geïntegreerd kassasysteem gebruikt én zijn elektronische kassa kan aanpassen, kan hij kaarthouders de mogelijkheid bieden om te betalen met het merk van hun keuze. 
 
Wanneer een handelaar gebruikmaakt van een geïntegreerd kassasysteem, maar zijn elektronische kassa niet kan aanpassen (bijvoorbeeld omdat dit een extra investering vraagt), dan hoeft de handelaar de merkkeuze niet aan te bieden.

De informatie op deze site kan bij gebruik van een geïntegreerd kassasysteem enigszins afwijken.

Gelieve voor meer informatie rechtstreeks contact op te nemen met uw kassa-integrator.

 

Waarom een software-update en hoe werkt het?

Een update van uw betaalterminalsoftware is noodzakelijk om uw klanten de mogelijkheid te bieden zelf te kiezen met welk betaalmerk ze willen betalen.

Deze gratis update wordt 's nachts automatisch uitgevoerd om de ongemakken voor uw zaak tot een minimum te beperken. Om de update correct te laten verlopen, moet u uw terminal 's nachts aangesloten laten op het elektriciteitsnet en het internet.

Wanneer ontvang ik deze software-update?

Enkele dagen voor de software-update ontvangt u van ons een brief zodat u de nodige maatregelen kunt nemen.

Zodra een nieuwe menustructuur op uw terminal verschijnt, weet u dat de software-update met succes is uitgevoerd.

Als u meerdere betaalterminals hebt, is het mogelijk dat ze niet tegelijkertijd worden bijgewerkt.

Wat verandert er voor u als handelaar?

We hebben de functionaliteiten van uw terminal verbeterd met een nieuwe menustructuur.

Keuze van het betaalmerk:

 • Zoals hierboven reeds vermeld, zal uw klant voortaan zijn betaalmerk kunnen kiezen volgens dit proces . Als u de klant geen kaartschemakeuze aanbiedt, wordt het voorgeprogrammeerde schema automatisch geselecteerd.
 • Het Bancontact-kaartschema is momenteel voorgeprogrammeerd op uw betaalautomaat. In overeenstemming met de nieuwe regelgeving zult u binnenkort zelf kunnen kiezen welk kaartmerk voorgeprogrammeerd wordt (hierover later meer informatie op deze site).
 • Als uw betaalterminal in uw kassasysteem is geïntegreerd, is het mogelijk dat uw kassa de keuze van uw klant afwijst. Neem in dat geval contact op met uw kassaleverancier voor meer informatie.

Andere functies:

 • Dankzij een nieuwe optie op de betaalterminal kunt u zelf uw sluitingsperiode kiezen: ofwel automatisch elke dag op het moment van uw keuze, ofwel handmatig op elk moment van de dag.
 • U kunt ook instellen wanneer uw betaalterminal in stand-by gaat: tussen 20 seconden en 10 minuten.
  • Voor meer informatie over deze specifieke opties in deze handleiding
  • Voor meer informatie over alle mogelijkheden die uw betaalterminal biedt, vindt u hier de gebruikershandleiding voor de Yomani en de Yoximo (mobiele terminal) (LINK TO USER MANUAL YOMANI / YOXIMO)

Belangrijk:

Indien de handelaar vóór het begin van het betalingsproces het betaalmerk oplegt, kan de kaarthouder achteraf geen keuze meer maken (de terminal ontvangt immers 2 tegenstrijdige instructies). Het zal dan nodig zijn om de transactie te annuleren en nadien te herbeginnen om de keuze van de kaarthouder te respecteren..

 

Hoe worden kaarthouders geïnformeerd over merkkeuze?

Er zijn stickers verkrijgbaar die op goed zichtbare plaatsen kunnen worden aangebracht. Deze stickers leggen aan de kaarthouder uit dat hij / zij een merkkeuze heeft.

De stickers zijn ook gratis te bestellen op haalmeeromzet.be.

Naast Worldline zullen andere belanghebbenden uit de sector en federaties de handelaars informeren over de Europese regelgeving en haar implicaties.

 

Hoe kan een handelaar stickers over de betaalmerken verkrijgen?

Een handelaar kan gratis stickers en handleidingen bijbestellen op haalmeeromzet.be  / vendreplus.be.

 

Hoe kan een handelaar meer informatie vragen aan Worldline?

Handelaars kunnen de Worldline-klantendienst bereiken op het nummer 02 727 88 99 met het Terminal ID nummer (TID) bij de hand.

Hoe kan men zien of de terminal is bijgewerkt?

Zodra een nieuwe menustructuur op uw terminal verschijnt, weet u dat de software-update met succes is uitgevoerd.